Esmu rakstnieks, bērnu pasākumu vadītājs un bērnu nometņu organizators. Bet tās jau ir tikai lomas, ko es spēlēju šajā ēnu teātrī, ko mēs saucam par "dzīvi uz planētas Zeme".

Ilgu laiku es biju komiķis. Es uzskatīju, ka mans uzdevums ir atbrīvot cilvēkus no raizēm. Ar humora palīdzību nodot vēstījumu, kas viņus aicinātu pievērsties sevis izzināšanai. Bet kādu dienu es aptvēru, ka nejēdzīgi tērēju savu laiku, jo es sapratu, ka lielai daļai cilvēku tā īsti neinteresē pievērsties sevis izpētei. Viņiem ir labi tā kā ir.  Es izbeidzu savu komiķa karjeru, un nodevos savam aicinājumam - rakstniecībai.
Manas grāmatas nav pieejamas visiem, visi tās nepirks. Pirks tikai tie cilvēki, kas jau ir devušies ceļojumā uz savu iekšējo pasauli, vai arī kuru katru brīdi šādu ceļojumu uzsāks.
Esmu tikai instruments augstāku spēku rokās. Viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Es sūtu Jums svētību un mīlestību.
 
 .